ย้ายเว็บไซต์แล้ว! ไปที่ BPMinecraft.com แทน

"Just A Normal Server"

ไอพี : playmc.pwisetthon.com

ดิสคอร์ด : https://discord.gg/GKYFkn3av4